Επικοινωνία

Τομέας Βιοχημείας &

Μοριακής Βιολογίας

ΤΗΛ : 210-7274507

email : biochem@biol.uoa.gr

 

Μ. Δ. Ε.

TΗΛ : 210-7274502
          210-7274507

email : seudok@biol.uoa.gr